Geschreven door: Thom Kuijt

20 prompt hacks voor ChatGPT

 1. Wees niet beleefd tegen ChatGPT: Je hoeft geen beleefdheid te gebruiken bij het geven van opdrachten aan een taalmodel. Woorden zoals alsjeblieft, graag en bedankjes kan je overslaan. 
 2. Integreer het beoogde publiek in de prompt: Geef aan voor wie de informatie bedoeld is, bijvoorbeeld “Het publiek is een expert in het veld.”
 3. Breek complexe taken op: Verdeel ingewikkelde opdrachten in een reeks eenvoudigere prompts in een interactieve conversatie.
 4. Gebruik positieve commando’s: Gebruik woorden als “doe” en vermijd negatieve woorden zoals “niet.”
 5. Gebruik prompts voor duidelijkheid:
  • “Leg [specifiek onderwerp] uit in eenvoudige termen.”
  • “Leg het uit alsof ik 11 jaar oud ben.”
  • “Leg het uit alsof ik een senior ben in [vakgebied].”
 6. Gebruik voorbeeldgestuurde prompts: Geef voorbeelden om de opdracht duidelijker te maken.
 7. Formateer je prompt correct: Begin met ‘.. Instructie ..’, gevolgd door ‘.. Voorbeeld ..’ of ‘.. Vraag ..’ indien relevant. Gebruik een of meer regeleinden om instructies, voorbeelden, vragen, context en invoergegevens te scheiden.
 8. Gebruik de zinnen “Je taak is” en “Je MOET”: Dit geeft duidelijke instructies.
 9. Gebruik de zin “Je wordt gestraft als”: Dit geeft aan dat er consequenties zijn voor het niet volgen van de instructies.
 10. Gebruik de zin “Beantwoord een vraag op een natuurlijke, menselijke manier”: Dit moedigt een natuurlijker antwoord aan.
 11. Gebruik leidende woorden zoals “denk stap voor stap”: Dit bevordert chain of thought prompting.
 12. Zorg voor onpartijdigheid: Voeg de zin “Zorg ervoor dat je antwoord onbevooroordeeld is en niet op stereotypen berust” toe.
 13. Laat het model vragen stellen: Moedig het model aan om vragen te stellen om voldoende details te verkrijgen voor een juist antwoord (bijv. “Stel me vragen om de informatie te krijgen die je nodig hebt…”).
 14. Specifieke onderwerpen onderwijzen: “Leer me [thema/onderwerp/reglement] en voeg een test toe aan het einde. Geef me de antwoorden niet; vertel me alleen of ik ze goed heb.”
 15. Ken een rol toe aan het model: Geef het model een specifieke rol voor betere resultaten. Bijvoorbeeld SEO specialist of social media manager. 
 16. Gebruik afbakeningen: Dit helpt om de instructies duidelijker te maken.
 17. Herhaal specifieke woorden of zinnen: Dit kan helpen om de focus van het model te versterken.
 18. Eindig je prompt met het begin van het gewenste antwoord: Dit helpt het model om de juiste richting in te slaan.
 19. Gedetailleerde teksten schrijven: “Schrijf een gedetailleerd [essay/tekst/paragraaf] over [onderwerp], inclusief alle noodzakelijke informatie.”
 20. Tekst corrigeren zonder de stijl te veranderen: “Reviseer elke paragraaf om grammatica en woordenschat te verbeteren terwijl je de oorspronkelijke schrijfstijl behoudt.”

Met deze hacks kun je effectiever gebruik maken van ChatGPT-4 en zorgen voor betere, nauwkeurigere en nuttigere antwoorden. Nog meer tips? Lees meer over ChatGPT of neem contact met ons op.