Privacy Policy

Welke gegevens worden door BE Digital verzameld en verwerkt?

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, vragen we u soms om enkele persoonlijke gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld bij inschrijving voor onze nieuwsbrief, of als u een contactformulier invult. Het grootste gedeelte van de informatie de we vragen is niet verplicht. Bijvoorbeeld bij het contactformulier stellen we alleen een naam en een e-mailadres verplicht. Die gegevens gebruiken we om uw vraag goed te  kunnen beantwoorden. Daarnaast verzamelt de BE Digital website gebruikersstatistieken.

Welk doel heeft BE Digital met uw gegevens?

BE Digital gebruikt gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om u een (thema)nieuwsbrief te versturen (max 10x per jaar), met relevante branche informatie, de diensten van BE Digital B.V. en online marketing nieuws
  • Om bedigital.nl steeds verder te verbeteren
  • Om inzicht te verkrijgen in de manier waarop bezoekers onze website gebruiken en deze daarmee te verbeteren
  • Om www.bedigital.nl aan te passen aan uw persoonlijke wensen en behoeftes
  • Om u een van een passende offerte te kunnen voorzien, of een vraag te kunnen beantwoorden
  • Om telefonisch of per email contact met u op te kunnen nemen n.a.v. een contactverzoek
  • Om uw sollicitatie in behandeling te nemen en te kunnen reageren
  • De doelgerichtheid van onze eigen marketing activiteiten te verbeteren

Als u een contact-, offerte-, productfeedanalyse, inschrijving voor een training, sollicitatie- of nieuwsbriefinschrijvingsformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang deze naar aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is. Inderdaad, dat is een flexibel begrip, dus vraag het ons gerust als u het van een specifiek geval wilt weten.

Deze website maakt gebruik van verschillende tools en systemen

BE Digital heeft bewust voor gekozen hier nu geen lijst met alle verschillende cookies en pixels te publiceren. Indien u inzage wilt dan kan dat altijd geregeld worden.

Mocht u geen prijs meer stellen op het ontvangen van onze nieuwsbrief kunt u zich altijd uitschrijven. Cookie voorkeuren kunt u in uw browser instellen.

Gebruik door derden

BE Digital zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw toestemming, tenzij dat van de wet moet. Behalve bij bij een fusie of overname, dan gaan de gegevens van BE Digital mee.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met BE Digital heeft kunt u heeft u, na schriftelijk verzoek, de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Mocht het geleverde onjuistheden bevat, kunt u ons daarna wederom schriftelijk verzoeken de gegevens te verwijderen of wijzigen. Mail dan naar [email protected].

Wijzigingen

BE Digital behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze pagina) te wijzigen.