Blog

Conversion Rate Optimization CRO

Conversion Rate Optimization (CRO) is het proces van het verbeteren van de prestaties van je website of app met als doel het verhogen van het percentage bezoekers dat een gewenste actie onderneemt. Deze gewenste acties kunnen variëren van het invullen van een formulier, het doen van een aankoop, het inschrijven voor een nieuwsbrief tot het downloaden van een e-book.