Artificial Intelligence BE Digital

AI implementatie

Integreer AI in jullie werkprocessen

Het adopteren van nieuwe technologieën, zoals AI, vereist vaak een cultuurverandering binnen een bedrijf. Medewerkers moeten niet alleen getraind worden in het gebruik van nieuwe tools, maar moeten ook de waarde ervan inzien en deze omarmen.

Waarom AI implementatie?

Er zijn veel losse trainingen te vinden omtrent AI. Een paar losse AI trainingen zorgen naar onze mening niet voor een succesvolle implementatie van AI binnen een bedrijf. Dat is iets wat wij met jarenlange ervaring in het geven van digitale trainingen hebben geleerd. AI is een vrij complexe nieuwe ontwikkeling door een aantal factoren:

  • Continue ontwikkeling in AI-technologieën. Wat vandaag nieuw is, kan morgen verouderd zijn. 
  • AI is niet alleen een tool die je kunt toevoegen aan bestaande processen maar het heeft ook de potentie om processen volledig opnieuw te ontwerpen voor betere resultaten of efficiëntie. 
  • De mogelijkheden en toepassingen van AI raken bijna altijd een volledig bedrijf. AI is niet te vergelijken met een nieuw marketing tooltje die alleen door de een marketeer gebruikt moet worden.
  • Het adopteren van nieuwe technologieën, zoals AI, vereist vaak een cultuurverandering binnen een bedrijf. Medewerkers moeten niet alleen getraind worden in het gebruik van nieuwe tools, maar moeten ook de waarde ervan inzien en deze omarmen. 

Hoe werkt AI implementatie met BE Digital?

Met onze implementatie methode weet je zeker dat AI de komende jaren meer en meer gebruikt gaat worden in jullie bedrijf. Zoals we dat gewend zijn bij onze digitale marketing, koppelen we de investeringen die jullie bedrijf doet in AI implementatie altijd aan concrete doelen zoals tijdsbesparing, kostenbesparing of een betere ROI. Dit helpt om de waarde van jullie investering in AI inzichtelijk te maken.

Stap 1 > Behoefteanalyse

We starten met een kick-off meeting. Het doel van deze meeting is om een duidelijk beeld te krijgen van de huidige werkprocessen, uitdagingen, en de specifieke gebieden waar we als eerste op gaan focussen. Dat kan zijn bijvoorbeeld een pilot met een aantal marketeers of HR medewerkers. Uit deze kick-off meeting komt een concreet plan.

Stap 2 > Workshop met de deelnemers van de eerste pilot voor ideevorming

We organiseren korte workshops met de medewerkers om samen te brainstormen over hoe AI het beste kan werken binnen hun functie. Dit helpt niet alleen bij het verder specificeren van de behoeften, maar bevordert ook de acceptatie en betrokkenheid van het team bij het project.

Stap 3 > Doelstellingen bepalen

Wanneer de processen in kaart gebracht zijn en de mogelijkheden uitgedacht vormen zich concrete doelstellingen die we met de AI implementatie willen bereiken. Dit kunnen doelen zijn zoals het verminderen van de tijd die nodig is voor het uitvoeren van routinematige taken, het verbeteren van de klantsegmentatie voor betere targeting, of het automatiseren van contentcreatie. We zorgen ervoor dat de doelen opgebouwd zijn vanuit de SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden) gedachtegang.

Stap 4 > AI inrichting & Assistent

We richten de AI-tools in voor jullie team die het beste aansluiten bij de vastgestelde doelstellingen. Allereerst krijgt iedereen van de deelnemende werknemers toegang tot een op maat ingericht AI Assistent. Deze bouwen we voor jullie in de al bestaande AI tools die jullie gebruiken of indien deze niet aanwezig zijn, richten we nieuwe tooling in. Door onze eigen AI Assistent platform te gebruiken krijgt jullie team toegang tot op maat gemaakte prompts, tips en tricks en support vanuit onze AI specialisten.

Stap 5 > Optimaliseren en bijsturen

Wekelijks zorgen we ervoor dat jullie team AI steeds meer gaat toepassen. Door om de zoveel tijd de doelstellingen te evalueren bepalen we of we op de juiste route zitten en maken we het resultaat inzichtelijk.

Continu proces na de start fase

Na deze eerste fase van het ontwerpen en implementeren van de AI-oplossingen, gevolgd door training en ondersteuning voor het team zorgen we ervoor dat zij de tools effectief kunnen gebruiken. Regelmatige evaluatie- en feedbacksessies zorgen dat het project blijft voldoen aan de behoeften en het implementeren van AI in jullie organisatie.

Meet the neighbours festival presentatie Barry AI training Digitale inspiratiesessie hva Digital Training

Barry Eichhorn

Digital Consultant

Heb je een vraag of hulp nodig? Neem dan contact met mij op.

Contact opnemen +31 6 272 157 08